Klick !

förskolefotograferna i göteborg

BOHUSFOTO - BARNVÄNLIGT MILJÖVÄNLIGT - VALFRIHET

SER och Konsumentverket


Bohusfoto Väst AB är medlem i Sveriges Elevfotografers Riksförbund (SER) som är branschorganisationen för Sveriges Skolfotoföretag.

”SER verkar för en bransch med enkla och trygga villkor för både familjer, skolor och skolfotoföretagen – därför driver vi bland annat kvalitétsmärkningen “Tryggt Skolfoto”. Vi arbetar också aktivt med främja den digitala utvecklingen av branschen och våra medlemsföretag.” – www.skolfoto.org/tryggt-skolfoto.html

Tillsammans med Konsumentverket har SER skapat ”Regler vid marknadsföring och försäljning av skolfotoprodukter”, en överenskommelse för att skapa en så trygg miljö som möjligt för våra konsumenter. Nedan hittar du överenskommelsen i sin helhet.

Branschöverenskommelse skolfotografering (pdf)

 

ARN och Hallå Konsument

Vi på Bohusfoto följer både konsumentverkets regler samt SERs egna branschetiska regler. För oss är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med oss! Är en vara felaktig skall du alltid i första hand kontakta Bohusfoto på info@bohusfoto.se eller 031-455003. Är du inte nöjd med hanteringen av din reklamation kan du alltid vända dig till Hallå Konsument  https://www.hallakonsument.se/ eller ARN http://www.arn.se/, Allmänna reklamationsnaämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.

 

GDPR

GDPR är en ny förordning som gäller inom hela EU från och med den 25 maj 2018, som innebär ökade krav gällande säkerhet vid personuppgiftsbehandling. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. För skolor och kommuner innebär det högre krav på personuppgiftshanteringen i alla led och de bör därför försäkra sig om att underleverantörer och samarbetspartners är väl insatta i, och har system för att uppfylla, de nya reglerna.

För att lära dig mer om GDPR och skolfoto kan du klicka på länkarna nedan.


Informations PDF ifrån SER: Folder GDPR


Information ifrån SER:  SER Hemsida


Informationsilm gällande GDPR:  SER Informationsfilm GDPR

OK

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy