Klick !

förskolefotograferna i göteborg

BOHUSFOTO - BARNVÄNLIGT MILJÖVÄNLIGT - VALFRIHET

Integritetspolicy


Den 25 maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen GDPR i hela EU. Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL) och skärper kraven på hur företag får behandla personuppgifter.

 

Skolor har rätt att behandla de personuppgifter som skolfotograferingen innebär med stöd av GDPRs regler om allmänt intresse, eftersom bilderna används i skolans kärnverksamhet för bland annat identifiering av elever och som ett arbetsredskap för skolpersonal och lärare. Skolan får efter fotograferingen fysiska bildprodukter såsom skolkataloger, porträtt- och gruppbilder samt digitala bilder till användning i skolans system från skolfotoföretaget.

 

 

Skolfotoföretaget behandlar målsmantalonger i syfte att inhämta samtycke från vårdnadshavaren, för att ta del av skolfotobilderna via denna webbplats. Skolfotoföretaget behandlar därefter bilder och övriga personuppgifter endast om ett sådant samtycke lämnas. Ett samtycke av vår personuppgiftspolicy är en aktiv handling som användaren måste godkänna för att skapa ett konto eller logga in på ett existerande konto.

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Bohusfoto Väst AB, org.nr 556777-5167 ("vi", "oss" och "vår") med adress: Mailbox 1410, 411 41 Göteborg är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som samlats in via vår webbplats ("Tjänsten").

 

Vi värnar om din personliga information och personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen för att skydda alla personuppgifter så att de inte försvinner, stjäls, utsätts för obehörig åtkomst, ändras eller förstörs på ett otillåtet sätt.

 

Genom att registrera sig eller att använda Tjänsten accepterar du villkoren i denna Integritetspolicy, och ger samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan. Denna Integritetspolicy utgör en del av Bohusfoto Väst ABs användarvillkor.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss genom att registrera dig och använda Tjänsten. Det kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, Skola/Lag/Klass/Grupp och bilder du laddar upp och/eller använder för våra produkter. Ditt personnummer kan komma att behandlas i samband med köp. Vi behandlar även information om köp-, betal- och orderhistorik, de varor som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg.

 

Annan information som samlas in via Tjänsten genom cookies kan vara IP-adress, språkinställningar och geografisk information. Vi behandlar även personuppgifter som vi fått/samlat in från skolan/föreningen, då i rollen som personuppgiftsbiträde åt personuppgiftsansvarig (skolan/föreningen).

 

I samband med betalning via betaltjänsterna PayEx och Klarna samlas personuppgifter in och behandlas direkt av betaltjänsterna i deras egna betalfönster. All data behandlas i enlighet med gällande lagstiftning och är certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Secure Socket Layer (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse mellan din dator och betaltjänsternas server. Vi lagrar aldrig några konto- eller kortuppgifter.

 

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in behandlar vi för att erbjuda, producera och leverera fotorelaterade produkter, och för att fullfölja våra åtagande gentemot beställare/uppdragsgivare, användare och kund. Informationen behandlas även för att erbjuda, administrera, utveckla och förbättra Tjänsten. Vi kan även komma att använda informationen vi samlar in för fakturering.

 

Dina uppgifter kan komma att användas för kommunikation, marknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål angående Tjänsten och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund. Vi inkluderar vid varje utskick en möjlighet för dig som kund att avregistrera dig från marknadsföring via e-post. Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

 

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; för att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för att skydda våra användare.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Databasen skyddas även genom viss kryptering. Vi använder oss även av HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) och SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad hos oss sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra åtaganden gentemot beställaren (t ex skolan/föreningen). Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

 

Utlämning av information till tredje parter

För att kunna fullgöra våra åtagande och upprätthålla Tjänsten kan vi komma att lämna ut den information vi samlat in, inklusive personuppgifter, till tredje parter. Det kan till exempel vara olika tjänsteleverantörer för att tillhandahålla Tjänsten (webbplats/molntjänster/server), producera och administrera beställda produkter (fotolabb, tryckeri) och för e-post- och/eller SMS-kommunikation. Dessa tjänsteleverantörer får endast tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga för att de ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot oss och de får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som våra. Personuppgifter kan även lämnas ut till skola/förening.

 

Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter i andra fall än de som angivits ovan om det är nödvändigt för att följa gällande lagar och förordningar, efterkomma begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar. Vi kan därtill komma att överföra personuppgifter vi samlat in till tredje part vid omorganisation, fusion eller överlåtelse.

 

Personer under 18 år

Vi samlar inte medveten in personuppgifter från personer som är under 18 år. Om du är under 18 år ber vi dig att inte använda Tjänsten och inte förse oss med några personuppgifter. Om vi får reda på att vi samlat in personuppgifter från en person under 18 år kommer vi att vidta åtgärder för att radera uppgifterna.

 

Användning av Cookies

På vår sajt använder vi oss enbart av så kallade sessioncookies, som är en cookie som skickar information mellan din dator och vår server. Denna cookie innehåller ingen personlig information om dig som användare, utan används enbart för att kunna identifiera dig och för att du skall kunna nyttja de tjänster vi erbjuder. Denna cookie lagras inte permanent utan försvinner så fort du stänger din webbläsare.

 

Genom att använda Tjänsten samtycker du till vår användning av cookies för de ändamål som angivits ovan. Om du inte vill att en cookie lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta vid besök på webbplatsen kan du ändra dina inställningar i din webbläsare till att blockera cookies. Observera dock att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att Tjänsten inte fungerar korrekt.

 

Samtycke till överföring av information till tredje land

För att tillhandahålla Tjänsten och för att uppfylla övriga ändamål angivna i denna Integritetspolicy kan vi komma att överföra och behandla dina personuppgifter i andra länder, inklusive i länder utanför EES-området. Genom att använda vår Tjänst samtycker du uttryckligen till detta.

 

Ändringar i Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Vi kommer i sådant fall meddela dig om ändringarna. Du anses ha accepterat ändringarna om du därefter fortsätter att använda Tjänsten.

 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig, rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas. Beroende på vilka personuppgifter som raderas är det inte säkert att vi kan tillhandahålla vissa tjänster till användaren, t ex om användaren vill att bilder raderas.

 

Du har även rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter, och när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

 

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

 

Kontakta oss

Vi vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till oss förändras, eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

 

Vill du komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att mejla till: info@bohusfoto.se

OK

Denna webbplats använder cookies. Klicka här för att se vår policy